Eyüp Fatih Şimşek

Doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Kırşehir küçük, geleneksel ve bir bakıma muhafazakâr bir yaşam alanı içinde, kendi kişisel çabalarım doğrultusunda ayrıksı bir karaktere evrilmemi sağladı. Daha sonrasında ise Ege Üniversitesi Felsefe bölümüne gelmem ile birlikte kendi yaşam tarzıma uygun bir dünya görüşünü belki de ilk kez sosyal olarak da deneyimleme imkânı buldum. Çocukluğumdan itibaren sezgi boyutunda kalan adil ve barışçıl bir dünya imgesinin imkânlarını felsefe bölümüne geldikten sonra yaşadığım karşılaşmalar sonucunda konuşabilir hale geldim. İçinde yaşadığımız dünyanın sadece insana ve özel olarak da ayrıcalıklı bir insan zümresine ait olmadığını ilk kez yüksek sesle hayatımın bu döneminde dile getirebildim. İnsan merkezci olmayan doğa ile de bu dönemde tanıştım ve bir malzeme deposu olarak dayatılan doğanın kendinde varlığını hissetmeye, belki de ilk kez doğayı duymaya başladım.

Doğa Derneği’nde, Gediz Deltası Proje Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options