Bilge Martan

İstanbul’da doğdum, büyüdüm. Teyzemin Ege köyüne yerleşme kararıyla, ilkokul yıllarımın yaz aylarında teyzemin yanına, köye gitmeye başlayıncaya kadar İstanbul dışında görece uzun süre vakit geçirme imkânım hiç olmamıştı. Büyük kentin balkonda büyüyen çocuklarından biriydim. O yaz aylarında ise, doğanın büyüleyici çeşitliliğini henüz görmeye başlamıştım.

İstanbul’da Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım.  Lisans eğitimimi sürdürürken meslek odamla tanıştım ve öğrencilik yıllarımda  gönüllü olarak; mezun olduğumda ise  sekretarya ekibinde, ekolojik alanların talanına dair mücadele süreçlerinde görev aldım. Aynı süreçlerde çeşitli dayanışma ağlarında, kimi zaman toplumsal dışlanma, ayrımcılık, ötekileştirme, göç ve mültecilik gibi daha çok insani ilişkilere dayalı sosyal konulara ilişkin çalışmalarda; kimi zaman doğa koruma çalışmalarında yer aldım ve doğa koruma alanı ile insani ilişkilerin ilişkiselliğini keşfetmeye başladım. Bu dönemde meslek odam aracılığıyla Doğa Okulu ile tanıştım.

Başka bir yerleşim kültürünü tanıma, metropol hızından biraz olsun uzaklaşma arayışının da içinde olduğu çeşitli sebeplerle İzmir’e göç ettim; bir süre sonra da Doğa ekibine katıldım. Doğa Derneği’nde Gediz Deltası Sorumlusu olarak çalışmakta ve öğrenmekteyim.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options