Hodulbaba Dağı

ORT012-Hodulbaba Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : İlerleme (+1)

Yüzölçümü : 79589 ha         Yükseklik : 1000 m – 1746 m

Boylam        : 32,96ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem          : 38,04ºK           İlçe(ler)    : Altınekin, Karatay, Selçuklu, Karapınar

Koruma Statüleri : Yaban hayatı geliştirme sahası

 

Alanın Tanımı: Hodulbaba Dağı, Konya şehir merkezinin doğusunda bulunur. Tuz Gölü Havzası’nın güneybatı sınırını oluşturan dağlık bir alandır. Yaban hayatı açısından oldukça zengin olan Türkiye’nin en iyi korunmuş dağ bozkırları bulunur. Yabankoyununun Anadolu alttürünün (Ovis orientalis anatolica) dünyada yaşadığı tek noktadır. Bölgedeki koyunların bir kısmı 2005 yılında eski yaşam alanlarından biri olan Nallıhan ilçe