Önemli Doğa Alanları


“Önemli Doğa Alanı” (ÖDA) yaklaşımı, doğadaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları tanımlıyor ve yeryüzünün en hassas ve benzersiz doğal alanlarının korunmasını amaçlıyor.

Doğa Derneği, 2004 yılında uluslararası bir bilim ekibiyle birlikte “Önemli Doğa Alanları” yöntemini ilk defa ortaya koydu. ÖDA kavramı, Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) ve ortakları tarafından yürütülen “Önemli Kuş Alanları” çalışmaları kapsamında elde edilen deneyimler üzerine inşa edildi. 2014 yılında Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN), geliştirdiğimiz Önemli Doğa Alanı yöntemini daha da geliştirerek korunan alanların belirlenmesi için uluslararası standart olarak kabul etti.

ÖDA yaklaşımı, nesli tükenmek üzere olan ve özel yayılışlı canlı türlerini araştırarak yeryüzünün en hassas ve benzersiz doğal alanlarını belirlemek için kullanılıyor. ÖDA’lar, alan korumaya ihtiyaç duyan türlerin dağılım ve nüfuslarını esas alan standart, küresel ölçekte uygulanabilir ve eşik değerlerine bağlı somut kriterler vasıtasıyla seçiliyor. Bu kriterler alan koruma önceliklerini ortaya çıkarırken iki önemli noktaya vurgu yapıyor; hassaslık ve benzersizlik. Öte yandan, ÖDA’ların belirlenmesinde bazı nicel eşik değerleri de kullanılıyor.

Dünya’nın ulusal ölçekteki ilk ÖDA envanteri olan “Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları” çalışması, Doğa Derneği’nin koordinasyonu ve pek çok kuruluşun ve bilim insanının katkısıyla tamamlandı. Bu çalışmada sekiz farklı canlı grubu için 305 ÖDA belirlendi: Bitkiler, memeliler, kuşlar, sürüngenler, çift yaşamlılar, iç su balıkları,
 kelebekler ve kızböcekleri.

ÖDA kavramı bugün Türkiye’den başka yüzden fazla ülke tarafından daha doğa koruma çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Doğa Derneği, farklı ÖDA’larda yerinde ve doğrudan çalışmalar yürütmenin yanı sıra, Türkiye genelinde ÖDA’lardaki değişimleri de izliyor.

Fotoğraf: © Helio & Van Ingen

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları Kitabı

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları Giriş

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Orta Anadolu Bölgesi

Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi

Doğu Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Ekler

Önemli Doğa Alanları İzleme Formu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options